سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه فرهنگی دارالحدیث 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان 
محقق 
1985/03/21 
 
تبلیغی – آموزشی 
همکاری 
مرکز نجوم آستان عبدالعظیم 
ریاست 
2000/03/20 
ادامه دارد 
ریاست و برنامه‌ریزی 
همکاری 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم 
مسئول 
2000/03/20 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مدرسه امام خمینی(ره) قم 
معاون آموزشی 
1992/03/23 
1998/06/19 
علمی اجرائی 
همکاری 
آستان عبدالعظیم 
معاون فرهنگی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجموعه مدارس حکمت 
عضو هیئت امناء 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) قم 
مدرس 
1998/09/23 
 
عقايد و منطق 
تدریس 
مدرسه شهیدین قم 
مدرس 
1999/09/23 
 
روش تحقیق 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) 
مدرس 
2000/09/22 
ادامه دارد 
منطق، لمعه و اصول